VASSKLIPPNING/MUDDRING


VI ANVÄNDER OSS AV EN TRUXOR T50

DEN FÖRSTA OCH JUST NU ENDA MASKIN SOM HÅLLER HÖGSTA MILJÖGODKÄNDA KLASSEN I SVERIGE


- VI KLIPPER BÅDE PÅ LAND OCH I VATTEN


FÖR VARJE DEBITERAD TIMME SÅ SKÄNKER VI 10 KR TILL BARNCANCERFONDEN

Clevehorn
Clevehorn
Clevehorn
Clevehorn

VASSKLIPPNING

Har det växt upp mycket vass, näckrosor eller andra vattenväxter så hjälper vi er med att ta bort det.

Klippning kan utföras både på land och i vattnet, det innefattar såklart även våtmarksområden som kan vara viktiga att hålla efter för floran och faunans mångfald.

 

MUDDRING

Har båtplatsen växt igen eller badplatsen blivit alldeles för dyig, då kan vi erbjuda muddring. 


NYHET

Vi har nu även en maskin med grävaggregat som är perfekt att använda för alla typer av grävjobb i våtmark. Har du tex problem med en stenkista eller grävbehov i närhet av eller i vattnet så är detta en perfekt lösning!


BORTFORSLING

All växtlighet som vi bekämpat genom klippning/muddring kommer vi naturligtvis ta upp ur vattnet med hjälp av en vasskopa.


Vill ni sedan ha hjälp med borttransporten efter att vi utfört ett jobb hos er så kan vi givetvis ordna det. 

Beroende på mängd så använder vi oss av allt från släpvagn vid de mindre jobben till lastbil när det är mer att frakta bort.