TRÄDFÄLLNING

VI ÄR

EXPERTER PÅ TRÄDFÄLLNINGoch utbildade i

Safe T Cut


Clevehorn

TRÄDFÄLLNING

Trädfällningen kan göras på flera olika sätt, allt beroende på hur det ser ut på platsen där trädet står och området runtomkring. 

Villatomter och områden där trädet står nära byggnader eller på känslig mark kräver en viss typ av arbetssätt, kanske till och med sektionsfällning.

Träd som står i skogsmiljö eller på öppnare platser kräver ett annat arbetssätt.

Grundtanken är dock detsamma vid alla fällningar.

 

Clevehorn

SEKTIONSFÄLLNING

Där det inte går att fälla trädet helt använder vi oss utav en metod som heter sektionsfällning.

Det betyder att vi tar ner trädet bit för bit antingen genom att klättra eller om det behövs kan vi använda oss utav skylift. 

Allt beroende på hur det ser ut på platsen där trädet står och området runtomkring Vi är utbildade i Safe T Cut vilket innebär att man spränger av stammen med en speciell typ av anordning. Detta används dock mest vid tillfällen då det finns stor risk med att ta ner trädet med såg. Ett exempel på detta kan vara då ett träd ligger mot en elledning och i kraftigt spänn.

Clevehorn

BORTFORSLING

Vill ni ha hjälp med borttransporten efter att vi utfört ett jobb hos er så kan vi givetvis ordna det. 

Beroende på mängd så använder vi oss av allt från släpvagn vid de mindre jobben till lastbil när det är mer att frakta bort.